Cách hạch toán của chi nhánh phụ thuộc và chi nhánh độc lập

Thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc hiện nay được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm với những lợi ích mà nó mang lại. Nhưng nhiều khách hàng vẫn chưa nắm bắt được chi nhánh hạch toán phụ thuộc có được xuất hóa đơn không? có con dấu và các chức năng giống công ty mẹ hay không? Chi nhánh hạch toán phụ thuộc và chi nhánh hạch toán độc lập khác nhau như thế nào? Cách hạch toán chi nhánh phụ thuộc như thế nào? Hạch toán chi nhánh độc lập như thế nào. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp toàn bộ các thắc mắc này.

1. Chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Hiện nay chi nhánh phụ thuộc của công ty được chia làm loại bao gồm: Chi nhánh hạch toán phụ thuộc cùng tỉnh và chi nhánh hạch toán khác tỉnh thành phố trụ sở công ty mẹ

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc cùng tỉnh

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc cùng tỉnh là mô hình được thành lập và ấn định ngay từ ban đầu thành lập là các loại báo cáo sẽ phụ thuộc vào công ty mẹ và sẽ có những đặc điểm sau:

 • Không phải kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tại nơi đặt trụ sở chi nhánh. Mà công ty mẹ sẽ chịu trách nhiệm kê khai cho chi nhánh công ty luôn.
 • Không phải lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Quyết thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Không phải kê khai thuế giá trị gia tăng nếu không kinh doanh lĩnh vực nhà hàng ăn uống.
 • Có thể sử dụng con dấu.
 • Có thể sử dụng hóa đơn riêng.

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh

Mô hình này được thành lập lên sẽ có địa chỉ ở 1 tỉnh khác tỉnh thành phố nơi đặt trụ sở công ty. Chính vì vậy mọi chức năng của chi nhánh này sẽ hoạt động giống 1 công ty thông thường.

 • Không phải kê khai thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp tại nơi đặt trụ sở chi nhánh. Toàn bộ thông tin sẽ được kê khai tại công ty mẹ
 • Có bộ máy kế toán thuộc bộ máy kế toán của công ty.
 • Không phải lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Kê khai thuế giá trị gia tăng tại nơi đặt trụ sở chi nhánh.
 • Kê khai và nộp lệ phí môn bài tại nơi đặt trụ sở chi nhánh.
 • Có thể sử dụng con dấu, hóa đơn riêng.
 • Chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh sẽ chuyển số liệu doanh thu, chi phí, chứng từ về doanh nghiệp chủ quản để kê khai thuế và báo cáo tài chính.

Khái niệm

Hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc là do quy định cụ thể của từng chi nhánh của công ty.

Hạch toán độc lập là gì?

– Về khái niệm Hạch toán độc lập là mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại chi nhánh được ghi sổ kế toán tại đơn vị, tự kê khai .Chi nhánh tự kê khai và quyết toán thuế. Chi nhánh này có con dấu và mã số thuế (13 số) riêng.

Hạch toán phụ thuộc là gì?

– Về khái niệm Hạch toán phụ thuộc (còn gọi là báo sổ ) thì chi nhánh chỉ tập hợp chứng từ rồi cuối tháng gửi về công ty chính để kê khai và quyết toán thuế.

So sánh chi nhánh hạch toán độc lập và chi nhánh hạch toán phụ thuộc

• Điểm giống nhau cơ bản:

– Công ty mẹ sẽ tổ chức bộ máy nhân sự.
– Vốn kinh doanh là của công ty;
– Hiệu quả của công việc sản xuất kinh doanh của chi nhánh là của công ty sau khi đã nộp thuế.
– Chi nhánh hoạt động theo chủ trương hoặc theo ủy quyền của công ty đề ra.
– Bộ phận kế toán của chi nhánh thuộc đơn vị kế toán của công ty.
– Kê khai thuế giá trị gia tăng độc lập với công ty;

• Điểm khác nhau giữa hai hình thức hạch toán này:

– Chi nhánh hoạch toán phụ thuộc:
+ Chuyển số liệu, doanh thu, chứng từ về cho công ty;
+ Công ty kết hợp số liệu, chứng từ của các chi nhánh khác cùng công ty và hoạt động của công ty để hạch toán và thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp.
+ Số liệu trong sổ sách là một phần của sổ sách của công ty;
+ Bộ phần kế toán của các chi nhánh đều thuộc đơn vị kế toán của công ty.
– Chi nhánh hoạch toán độc lập:
+ Xác định chi phí tính thuế và thu nhập tính thuế;
+ Chi nhánh chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, không kể liên quan gì đến hiệu quả của công ty và các chi nhánh khác trong cùng một công ty.
+ Chi nhánh phải hạch toán đầy đủ sổ sách , báo cáo tài chính….
+ Phòng kế toán hoặc bộ phận kế toán tại chi nhánh hạch toán độc lập là một đơn vị kế toán theo quy định của Luật kế toán.

Trên đây là bài tư vấn về nội dung Định nghĩa hạch toán hụ thuộc và hoạch toán độc lập. Nếu còn khó khăn hay khúc mắc gì xin vui lòng liên hệ dịch vụ kế toán Việt Luật để được tư vấn chi tiết hơn. Hy vọng thông tin trong bài viết hữu ích cho quý khách.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ