Hồ sơ thành lập công ty

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp khi tiến hành thủ tục thành lập công ty cần phải nắm bắt được hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cụ thể mới có thể thành lập công ty theo quy định. Vậy hồ sơ thành lập công ty cần những gì? Việt Luật xin mời khách hàng theo dõi bài viết của Việt Luật dưới đây để nắm rõ thông tin chi tiết.

Căn cứ pháp luật:

 • Luật doanh nghiệp 2020
 • Nghị Định 01/2021 về đăng ký doanh nghiệp
 • Thông tư 01/2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do bộ kế hoạch và đầu tư ban hành
ho-so-thanh-lap-cong-ty
Hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty gồm những loại hình nào?

Hồ sơ thành lập công ty căn cứ vào từng loại hình doanh nghiệp riêng. Chính vì vậy khi thành lập doanh nghiệp cần phải xem xét số lượng thành viên tham gia góp vốn của doanh nghiệp để lựa chọn loại hình công ty.

Hiện nay căn cứ theo Luật định có tất cả 5 loại hình doanh nghiệp. Tùy thuộc vào loại hình cụ thể mà pháp luật quy định quy trình thủ tục đăng ký thành lập công ty gồm những giấy tờ khách nhau. Các loại hồ sơ của loại hình doanh nghiệp hiện nay bao gồm:

 • Hồ sơ công ty TNHH 1 thành viên
 • Hồ sơ công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 • Hồ sơ công ty cổ phần
 • Hồ sơ công ty hợp danh
 • Hồ sơ doanh nghiệp tư nhân

Trong đó hồ sơ công ty TNHH 1 thành viên và hồ sơ công ty TNHH 2 thành viên và hồ sơ công ty cổ phần là  3 loại hồ sơ mà được nhiều nhà đầu tư kinh doanh quan tâm nhất hiện.

Cách chọn loại hình doanh nghiệp khi thành lập công ty

Dựa vào số lượng thành viên tham gia góp vốn doanh nghiệp sẽ chọn được loại hình công ty như:

 • Công ty chỉ có 1 thành viên góp vốn vào thành lập thì nên lựa chọn công ty tnhh 1 thành viên
 • Công ty có từ 2 thành viên đến 50 thành viên thì có thể thành lập công ty ty tnhh 2 thành viên trở lên
 • Công ty cổ phần bao gồm 3 thành viên trở lên không giới hạn số lượng thành viên góp vốn và có thể phát hành cổ phiếu để kêu gọi vốn.

Hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty gồm những gì? tùy thuộc loại hình doanh nghiệp sẽ có những giấy tờ đi kèm khác nhau theo từng loại hình bên dưới.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên đối với thành viên là cá nhân

Đối với công ty tnhh 1 thành viên phù hợp với các doanh nghiệp có 1 thành viên tham gia góp vốn vào doanh nghiệp. Để đăng ký thành lập công ty cần phải có hồ sơ sau đây:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên theo (Phụ lục I-2 Thông tư 01/2021);
 • Dự thảo điều lệ công ty
 • Bản sao một trong các giấy tờ sau đây (Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu) của chủ sở hữu, người đại diện pháp luật của công ty.
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện nộp hồ sơ.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu chủ sở hữu doanh nghiệp là người nước ngoài.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên đối với thành viên là pháp nhân, tổ chức

Đối với thành viên là 1 tổ chức có nghĩa là gì. Là 1 doanh nghiệp đứng ra cử 1 người đại diện công ty góp vốn vào thành lập và điều hành công ty thay cho tổ chức. Vốn điều lệ sẽ được đứng tên tổ chức góp vốn vào doanh nghiệp. Hoạt động hình thức giống công ty mẹ công ty con. Hồ sơ sẽ bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH 1 TV theo (Phụ lục I-2 Thông tư 01/2021);
 • Dự thảo điều lệ công ty
 • Bản sao một trong các giấy tờ sau đây (Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu) của chủ sở hữu, người đại diện pháp luật của công ty.
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện nộp hồ sơ.
 • Chứng minh nhân dân, căn cước hoặc hộ chiếu của người đi nộp hồ sơ.
 • Quyết định bổ nhiệm, thành lập doanh nghiệp đứng tên tổ chức.

Hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Đối với công ty tnhh 2 thành viên số lượng thành viên tham gia góp vốn theo quy định là từ 2 đến 50 thành viên

Khi thành lập doanh nghiệp khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo (Phụ lục Phụ lục I-3 Thông tư 01/2021);
 • Dự thảo điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên công ty tnhh 2 thành viên theo Phụ lục I-6 Thông tư 01/2021
 • Bản sao một trong các giấy tờ sau đây (Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu) thành viên góp vốn, người đại diện pháp luật của công ty.
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện nộp hồ sơ.
 • Giấy chứng nhận đầu tư nếu thành viên góp vốn là người nước ngoài

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Để thành lập công ty cổ phần cần số lượng thành viên từ 3 thành viên cổ đông trở lên. 1 bộ hồ sơ thành lập công ty cổ phần bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty cổ phần theo (Phụ lục I-4 Thông tư 01/2021);
 • Dự thảo điều lệ công ty
 • Danh sách cổ đông sáng lập công ty theo Phụ lục I-7
 • Bản sao một trong các giấy tờ sau đây (Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu) thành viên góp vốn, người đại diện pháp luật của công ty.
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện nộp hồ sơ.
 • Giấy chứng nhận đầu tư nếu thành viên góp vốn là người nước ngoài

Hồ sơ thành lập công ty công ty hợp danh

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh ( Phụ lục I-5 Thông tư 01/2021);
 • Dự thảo điều lệ công ty
 • Bản sao một trong các giấy tờ sau đây (Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu) thành viên góp vốn, người đại diện pháp luật của công ty.
 • Danh sách thành viên công ty hợp danh theo phụ lục I-9
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện nộp hồ sơ.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục Phụ lục I-1 Thông tư 01/2021);
 • Bản sao một trong các giấy tờ sau đây (Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu) thành viên góp vốn, người đại diện pháp luật của công ty.
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện nộp hồ sơ.

Trên đây là toàn bộ thông tin về hồ sơ thành lập doanh nghiệp mới nhất năm 2022. Nhìn chung về thủ tục khá khó khăn nếu khách hàng không nắm rõ được. Để tiết kiệm chi phí khách hàng nên liên hệ với Việt Luật để nghe tư vấn chuyên sâu của chuyên viên trước khi tiến hành thủ tục thành lập công ty.

Quy trình thủ tục nộp hồ sơ thành lập công ty

Có 3 cách để có thể nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty.

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ trực tiếp lên phòng đăng ký kinh doanh nộp hồ sơ
 • Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính viễn thông (chuyển phát nhanh hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp đến phòng đăng ký kinh doanh)
 • Nộp hồ sơ bản scan và nộp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx. Yêu cầu doanh nghiệp cần phải có chữ ký số hoặc có thể liên hệ Việt Luật để sử dụng dịch vụ thành lập công ty trọn gói của chúng tôi

Quy trình nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Bước 1: Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo từng loại hình. Doanh nghiệp chọn loại hình nào thì chuẩn bị hồ sơ như các thông tin phía trên, ký xác nhận của các thành viên góp vốn vào công ty và đính kèm các giấy tờ cần thiết

Bước 2:  Doanh nghiệp chọn 1 trong 3 cách thức nộp hồ sơ trên và tiến hành nộp hồ sơ phía trên.

Bước 3: Sau thời gian 03 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ phòng đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra thẩm duyệt hồ sơ. Nếu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ thì sẽ cấp giấy chứng nhận cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ sai hoặc thiếu xót sẽ thông báo bằng văn bản để doanh nghiệp biết được và sửa đổi và nộp lại cho đúng.

Bước 4: Lấy kết quả và tiến hành làm các công việc sau khi thành lập công ty.

Các câu hỏi liên quan đến hồ sơ thành lập công ty

Nộp hồ sơ thành lập công ty ở đâu

Nơi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp ở mỗi tỉnh thành phố phụ thuộc vào địa chỉ trụ sở của Tỉnh thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Ví dụ đối với doanh nghiệp đặt trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thì cần phải nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh Tỉnh Quảng Ninh. Tại Hà Nội cần phải nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại Hà Nội….vv

Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp có cần phải đóng lệ phí không

Hiện nay việc thành lập doanh nghiệp đã được nhà nước quý định là miễn thu phí đối với việc thành lập doanh nghiệp mới. Nhưng sau khi thành lập doanh nghiệp thì cần phải tiến hành công bố thông tin doanh nghiệp lên cổng thông tin điện tử quốc gia chính vì vậy khi thành lập doanh nghiệp yêu cầu phải đóng lệ phí công bố thành lập doanh nghiệp và không phải đóng các loại phí khác.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ