Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm thì giải quyết thế nào?

Thưa luật sư, Tôi có thắc mắc cần luật sư giúp tôi giải đáp liên quan đến việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội để được đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Luật sư có thể giúp tôi giải đáp về các vấn đề tôi đang gặp phải hay không. Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm thì giải quyết thế nào?

TÌNH HUỐNG TƯ VẤN : Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm thì giải quyết thế nào?

Tôi năm nay đã 60 tuổi và đã tuổi nghỉ hưu nên đã được đơn vị nơi tôi công tác giải quyết các chế độ cho người lao động khi nghỉ hưu. Tuy nhiên, tôi mới có 18 năm đóng bảo hiểm xã hội nên tôi không đủ điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội. Do đó, tôi muốn luật sư giúp tôi tư vấn để tôi có thể giúp tôi đưa ra lời khuyên để có lợi nhất đối với trường hợp của tôi ?

nguoi-lao-dong-du-tuoi-nghi-huu-ma-chua-du-2-nam-dong-bao-hiem-th-xu-ly-the-nao

NỘI DUNG GIẢI ĐÁP:
Chào bác, Cảm ơn Bác đã gửi câu hỏi về cho luật sư Việt Luật qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 0965 999 345 để được hỗ trợ các vấn đề liên quan đến các quy định của pháp luật về việc thực hiện các quy định của luật bảo hiểm xã hội. Chế độ hưu trí là một trong những vấn đề mà Công ty tư vấn Việt Luật thường xuyên nhận được câu hỏi của khách hàng nhằm giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc giải quyết hưởng chế độ hưu trí. Dưới đây luật sư sẽ giúp các bạn giải đáp như sau:

Trong trường hợp của bác bác có thể làm hồ sơ để được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Theo Điều 77 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:
1, Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
A, Đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 73 của Luật này nhưng chưa đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội mà không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội mà không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội;
B, Ra nước ngoài để định cư;
C, Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.
2, Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:
A, 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
B, 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
C, Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu
3, Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của đối tượng được Nhà nước hỗ trợ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.
4, Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội.
5, Việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đang hưởng lương hưu ra nước ngoài để định cư được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 65 của Luật này.
Tuy nhiên, trong trường hợp của bạn vì bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được 18 năm nên khi hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì bạn sẽ không được đảm bảo hết quyền lợi của mình. Do đó, luật sư tư vấn cho bạn chuyển sang đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:
Theo Điều 87 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
1, Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn cao nhất bằng 20 lần mức cơ sở .
Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế-xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ để quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
2, Người lao động được lựa chọn một trong các phương thức đóng sau đây:
A, Hằng tháng;
B, 03 tháng một lần;
C, 06 tháng một lần;
D, 12 tháng một lần;
Đ, Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng so với quy định tại Điều này.
3, Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Trên đây, là nội dung tư vấn của Luật sư Công ty tư vấn Việt Luật sau khi nhận được câu hỏi của khách hàng qua Tổng đài tư vấn bảo hiểm miễn phí: 0965 999 345 . Nếu có vấn đề gì cần giải đáp thì hãy liên hệ ngay với luật sư của chúng tôi qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí : 0965 999 345 để được giải đáp

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ