Thủ tục giải thể công ty tại Hà Nội

Việt Luật hỗ trợ quý khách hàng thủ tục giải thể công ty tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… nói riêng và Việt Nam nói chung với nhiều lý do khác nhau.

Trong một trường hợp nhất định khi việc tiếp tục hoạt động của công ty là không thể được nữa, nguồn vốn của công ty chi cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư không thể tiến hành do cạn kiệt nguồn vốn và công ty không thể huy động bằng các hình thức nào đó thì giải pháp lựa chọn là tiến hành việc giải thể công ty theo những trình tự và thủ tục mà pháp luật hiện hành quy định. Vậy thủ tục để giải thể công ty cần những hồ sơ và những nội dung gì?

1. Khi nào thì công ty nên tiến hành việc giải thể?

Việc ngừng lại hoàn toàn các hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp mình được gọi là giải thể. Theo căn cứ tại pháp luật Doanh nghiệp hiện hành thì trong những trường hợp sau, công ty tiến hành giải thể:

Một là, công ty tiến  hành việc giải thể một cách tự nguyện: trường hợp này cần dựa trên cơ sở phải là quyết định của người đứng đầu công ty; đối với loại hình công ty hợp danh thì việc tiến hành giải thể của công ty cần nhận được sự tán thành của tất cả các thành viên hợp danh; trong loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn việc giải thể phải đảm bảo của Hội đồng thành viên và người đứng đầu doanh nghiệp; còn đối với công ty cổ phần cần có sự thống nhất của Đại hội đồng cổ đông.

Hai là, với trường hợp các cơ quan chức năng yêu cầu công ty phải giải thể thì các thành viên trong cơ cấu tổ chức của công ty tiến hành một trong những hoạt động sau: chuyển nhượng vốn, mua lại làm công ty không đủ thành viên theo số lượng đã quy định với thời gian là sáu tháng mà công ty vẫn không chuyển đổi loại hình của doanh nghiệp.

2. Điều kiện để tiến hành việc giải thể công ty tại Hà Nội.

Căn cứ theo quy định pháp luật Doanh nghiệp đang có hiệu lực, trong các trường hợp sau doanh nghiệp được phép giải thể:

Đã tiến hành việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, những nghĩa vụ tài sản khác có liên quan của công ty.

Công ty không thuộc trong các trường hợp mà Toà án đang giải quyết tranh chấp hay đang phải chấp hành các phán quyết của Trọng tài thương mại.

Khi công ty mất hoàn toàn khả năng tiến hành việc thanh toán cần tuân thủ các nội dung mà pháp luật phá sản đang có hiệu lực quy định.

3. Thủ tục giải thể công ty tại Hà Nội

Trong trường hợp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty bị thu hồi hoặc theo các quyết định Tòa án đưa ra.

Với trường hợp này, thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật được tiến hành cụ thể như sau:

Sau khi tiếp nhận các về việc giải thể được Tòa án gửi hoặc quyết định về việc thu hồi chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Bước tiếp theo là doanh nghiệp cần thông báo về tình trạng của doanh nghiệp mình trên chuyên trang quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cần tiến hành cuộc họp nội bộ sau khi tiếp nhận quyết định giải thể.

Những quyết định giải thể, danh sách các khoản nợ và địa điểm, phương thức cùng thời hạn thanh toán tới các cơ quan đăng ký kinh doanh, những người lao động trong công ty và các chủ nợ.

Với thời hạn là một trăm tám mươi ngày từ khi tình trạng giải thể được thông báo mà được sự nhất trí của các thành viên, thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành việc giải thể doanh nghiệp trong thời hạn là năm ngày.

Tiến hành giải thể theo quyết định của chủ doanh nghiệp

Thực hiện những yêu cầu pháp lý với Tổng Cục hải quan với điều kiện là doanh nghiệp kinh doanh trong hoạt động xuất nhập khẩu, với hồ sơ sau: việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế kèm theo văn bản, chứng chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản chụp).

Thông báo hiệu lực chấm dứt mã số thuế với cơ quan thuế: đơn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế, quyết định tiến hành việc giải thể tùy theo từng loại hình công ty khác nhau mà cần có sự nhất trí khác nhau, giấy chứng nhận việc đăng ký doanh nghiệp (bản sao).

Trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh có các hoạt động về xuất nhập khẩu thì cần có xác nhận của Tổng Cục Hải quan.

Thủ tục giải thể với các cơ quan đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp tiến hành gửi hồ sơ về việc giải thể tới phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty chọn làm trụ sở chính gồm: thông báo, quyết định, biên bản về việc công ty giải thể; biên bản về việc thanh lý tài sản; xác nhận đóng tài khoản ngân hàng, mã số thuế; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ( bản chính), những chủ nợ và phương pháp tiến hành giải quyết; thông báo hủy mẫu dấu của công ty.

Thời hạn giải thể công ty tại Hà Nội

Trong vòng một trăm tám mươi ngày, tính từ thời điểm nhận được quyết định giải thể mà các bên không có bất kỳ phản đối nào thì cơ quan chuyên môn trong hoạt động kinh doanh tiến hành giải quyết việc giải thể trên chuyên trang quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và ra thông báo giải thể của công ty.

Trên đây, Việt  Luật đã tư vấn cho các bạn về việc Giải thể công ty tại Hà Nội. Các bạn đừng quá lo lắng với các thủ tục này nếu như các bạn cần tư vấn pháp lý, hỗ trợ xin vui lòng liên hệ  dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói  qua SĐT: 0965 999 345.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ