Xử phạt xuất hóa đơn sai thời điểm

Xuất hóa đơn sai thời điểm sẽ khiến doanh nghiệp bị cơ quan nhà nước xử phạt. Do vậy, doanh nghiệp cần nắm bắt được thời điểm xuất hoá đơn đúng theo quy định. Hiện nay vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp chưa nắm bắt được thế nào là xuất hóa đơn sai thời điểm cũng như mức xử phạt khi xuất hóa đơn sai thời điểm. Xin mời theo dõi bài viết dưới đây để nắm rõ thông tin chi tiết về việc này.

xu-phat-xuat-hoa-don-sai-thoi-diem
Xử phạt xuất hóa đơn sai thời điểm

1. Thế nào là xuất hóa đơn sai thời điểm

Theo Thông tư 68/2019/TT-BTC ban hành ngày 30/9/2019, thời điểm lập hóa đơn điện tử trong các trường hợp thông thường được quy định:

  • Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu/quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, bất kể đã thu được tiền hay chưa.
  • Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, bất kể đã thu tiền hay chưa.
  • Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn: Mỗi lần giao hàng/bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ tương ứng.

Ví dụ: Ngày 27/10/2019 Công ty tư vấn Việt Luật có xuất hàng hoá ra khỏi kho bán cho khách hàng. Dù chưa nhận được tiền từ khách hàng nhưng ngày hôm đó Việt Luật vẫn phải xuất hóa đơn.

Ngoài ra, một số trường hợp đặc biệt khác, Bộ Tài Chính có quy định thời điểm xuất hóa đơn cụ thể tại Điều 4 của Thông tư 68/2019/TT-BTC.

  • Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động cung cấp điện, nước, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình, dịch vụ công nghệ thông tin được bán theo kỳ nhất định thực hiện chậm nhất không quá bảy (7) ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình, dịch vụ công nghệ thông tin. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình, dịch vụ công nghệ thông tin với người mua.
  • Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
  • Đối với tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng:
  • Trường hợp chưa chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng: Có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì thời điểm lập hóa đơn điện tử là ngày thu tiền hoặc theo thỏa thuận thanh toán trong hợp đồng.
  • Trường hợp đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng: Thời điểm lập hóa đơn điện tử thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.
  • Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với các trường hợp mua dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế chậm nhất không quá năm (5) ngày kể từ ngày chứng từ dịch vụ vận tải hàng không xuất ra trên hệ thống website và hệ thống thương mại điện tử.

Tham khảo: Dịch vụ kế toán thuế

2. Mức xử phạt xuất hóa đơn sai thời điểm

– Nếu doanh nghiệp lập hoá đơn không đúng thời điểm thì mức phạt mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng là 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

– Đối với  hành vi khác lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định thì bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng – 8.000.000 đồng.

– Nếu việc lập  hóa đơn không đúng thời điểm không làm chậm hoàn thành nghĩa vụ thuế và doanh nghiệp có tình tiết giảm nhẹ thì chỉ bị phạt cảnh cáo. Nếu không có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt được áp dụng trong trường hợp này là mức tối thiểu của khung hình phạt.

Ví dụ: Công ty cổ phần A giao hàng hoá cho bên B vào ngày 27/11/2019 nhưng đến ngày 1/12/2019 Công ty  mới tiến hành lập hóa đơn để giao cho bên B. Nhưng Công ty A vẫn hoàn thành thuế đầy đủ. Như vậy Công ty A đã vi phạm về thời điểm lập hoá đơn nhưng không làm chậm thực hiện nghĩa vụ thuế nên bị xử phạt ở mức thấp nhất của khung hình phạt bị áp dụng là 4.000.000 đồng (do Công ty cổ phần A không có tình tiết giảm nhẹ). Xử phạt xuất hóa đơn sai thời điểm.

Trên đây là tư vấn của Việt Luật về xử phạt xuất hoá đơn sai thời điểm. Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề xử phạt xuất hoá đơn sai thời điểm, doanh nghiệp có thể liên hệ ngay công ty kế toán Việt Luật để được tư vấn, hỗ trợ: 0965 158 395

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ