Chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH 1 thành viên

Chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty TNHH một thành viên là hình thức tái cơ cấu lại doanh nghiệp thông qua hoạt động chuyển đổi loại hình hoạt động công ty. Từ Công ty cổ phần thành Công ty TNHH một thành viên, nhằm thu gọn bộ máy hoạt động, đơn giản hơn trong việc quản lý vận hành và đảm bảo tối đa quyền tự quyết của chủ sở hữu. Khi chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH một thành viên chủ sở hữu cần nắm được khái niệm cơ bản” công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu, chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn điều lệ của công ty; Công ty TNHH một thành viên không có tư cách pháp nhân; Không được quyền phát hành cổ phần, chỉ được quyền phát hành trái phiếu“. Việc chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng góp vốn đầu tư phải được thực hiện theo giá thị trường, giá được định theo phương pháp tài sản, phương pháp dòng tiền chiết khấu hoặc phương pháp khác, về hình thức chuyển đổi từ Công ty cổ phàn thành Công ty TNHH một thành viên có thể thực hiện theo các cách sau: 

– Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của tất cả các cổ đông còn lại;

– Một cổ đông là pháp nhân nhận góp vốn đầu tư bằng toàn bộ cổ phần của tất cả các cổ đông còn lại; hoặc
– Một người không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng bằng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty.

chuyen-doi-cong-ty-co-phan-sang-cty-tnhh-1-thanh_vien

Để tiết kiệm thời gian làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển đổi công ty Công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ tới hotline: 0965.999.345  để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ kỹ càng hơn từ các chuyên viên tư vấn và luật sư uy tín trong lĩnh vực doanh nghiệp. Công ty Việt Luật chúng tôi khẳng định là đơn vị tư vấn hàng đầu, lâu năm, uy tín, chuyên nghiệp trong các lĩnh vực: tư vấn thành lập công ty, tư vấn đầu tư, tư vấn các lĩnh vực về thuế,…

Căn cứ pháp lý:

 • Luật doanh nghiệp năm 2020;
 • Nghị định 01/2021 NĐ- CP về đăng ký kinh doanh.

Dịch vụ chuyển đổi công ty cổ phần thành Công ty TNHH một thành viên

1. Tư vấn về chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty TNHH một thành viên

– Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động chuyển đổi từ Công ty cổ phần thành Công ty TNHH 1 thành viên

– Tư vấn về việc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển đổi, Hợp đồng chuyển nhượng (nếu có)

– Tư vấn về việc sắp xếp, cơ cấu lại nhân sự trong công ty khi tiến hành việc chuyển đổi

– Tư vấn về việc thành lập Công ty TNHH một thành viên như: tên công ty, trụ sở, vốn điều lệ, ngành nghề  người đại diện theo pháp luật

– Tư vấn về cơ cấu, tổ chức hoạt động của Công ty TNHH một thành viên (tùy theo mô hình một thanh viên là cá nhân hay tổ chức mà cơ cấu sẽ khác nhau)

– Tư vấn về pháp lý sau khi tiến hành việc chuyển đổi: thông báo cho khách hàng, ngân hàng, thuế, môt bên thứ ba có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công ty được chuyển đổi

– Tư vấn các vấn đề về thuế liên quan đến hoạt động chuyển đổi công ty như: thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp. `

2. Quy trình thực hiện dịch vụ khi chuyển đổi công ty Cổ phần thành công ty TNHH một thành viên.

 • Tiếp nhận thông tin của khách hàng về thông tin của chủ sở hữu mới, xác định phương pháp định giá tài sản, dòng tiền chiết khấu hoặc phương pháp khác.
 • Việt luật soạn hồ sơ chuyển đổi 01 ngày làm việc và chuyển cho khách hàng ký đóng dấu;
 • Nộp hồ sơ tại sở kế hoạch và đầu tư 05-07 ngày làm việc có kết quả;
 • Trả đăng ký kinh doanh cho khách;
 • Hướng dẫn thủ tục sau khi chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên: Thủ tục kê nộp lại tờ khai thuế môn bài, thông tin về giám đốc, kêt toán trưởng; thủ tục đối với ngân hàng; thủ tục đối với bảo hiểm và các đối tác…

3. Tiến hành các thủ tục chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty TNHH một thành viên

a. Việt Luật soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi công ty, thành phần hồ sơ gồm:

–  Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (Việt Luật soạn thảo) theo quy định tại phụ lục I- 2 thông tư 01/2021 của bộ kế hoạch và đầu tư.
–  Điều lệ Công ty TNHH một thành viên (Việt Luật soạn thảo). 
–  Biên bản cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông về chuyển đổi Công ty (Việt Luật soạn thảo).
–  Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về chuyển đổi Công ty; (Việt Luật soạn thảo).
–  Hợp đồng chuyển nhượng + Biên bản thành lý hợp đồng chuyển nhượng  trong trường hợp có sự chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông hoặc các cổ đông với một cá nhân hoặc một tổ  chức nhận chuyển nhượng (Việt Luật soạn thảo).
–  Đối với cá nhân: Bản chứng thực CMND; căn cước công dân hoặc hộ chiếu của chủ sở hữu
–  Đối với tổ chức: Ban sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;
– Đối với chủ sở hữu là công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức nước ngoài được hợp pháp hóa lãnh sự quy định tại điểm b, điều 24 nghị định 01/2021 về đăng ký doanh nghiệp.
– Văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của luật đầu tư quy định tại điểm đ, điều 26 nghị định 01/2021 hướng dẫn về luật doanh nghiệp năm 2020.
– Văn bản ủy quyền (Việt Luật soạn thảo).

b. Việt Luật thay mặt công ty tiến hành các thủ tục chuyển đổi công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và giải trình khi có yêu cầu.

Bước 1:  Nộp hồ sơ tại Phòng đăng kí kinh doanh, thủ tục sẽ nộp qua mạng
Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp; trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.
Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương nơi đặt trụ sở doanh nghiệp.

4. Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế do chuyển đổi công ty cổ phần sang TNHH một thành viên

 • Khi chuyển đổi công ty cổ phần sang TNHH một thành viên sau khi làm xong toàn bộ thủ tục cấp phép đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng và nộp 0.1% tiền thuế tại cơ quan thuế.
 • Lưu ý quan trọng: Đối với trường hợp chuyển từ công ty cổ phần sang TNHH hai thành viên chỉ nộp tờ khai thuế và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng đối với trường hợp giữ nguyên 3 cổ đông cũ. 

5. Các thông tin về địa điểm kinh doanh, chi nhánh, Văn phòng đại diện cũ

 • Khi chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH sẽ không thể hiện các thông tin về địa điểm kinh doanh, chi nhánh, Văn phòng đại diện cũ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Vì vậy phải làm thủ tục thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy phép hoạt động của văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh.
 • Do khi chuyển công ty cổ phần sang công ty TNHH một thành viên Hiện nay đối với các thông tin về về địa điểm kinh doanh, chi nhánh, Văn phòng đại diện cũ chỉ thể hiện trên hệ thống đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mà không thể hiện trên giấy tờ pháp lý cấp cho doanh nghiệp và hiện cũng chưa có quy định xác nhận các thông tin cũ này.

6. Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

 • Khi doanh nghiệp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sẽ được cấp giấy chứng nhận riêng và sẽ nộp thuế môn bài cho từng địa điểm đó.
 • Mức thuế môn bài: 1.000.000 đồng/1 địa điểm. Nếu thành lập từ 1/1 thì phải nộp cả năm; nếu thành lập  từ ngày 1/7 thì nộp nửa năm.

7. Cam kết sau khi khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

– Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung chuyển đổi loại hình công ty, đúng và đủ theo quy định của pháp luật;
– Cung cấp văn bản liên quan đến nội dung chuyển đổi loại hình công ty;
– Sẽ không phát sinh thêm chi phí khác;
– Tư vấn miễn phí, chuyên nghiệp, tận tình và đến tận nơi;
– Cam kết đúng hẹn, tiết kiệm thời gian.

Thời gian chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Thời gian:
 • Giấy phép: 05- 7 ngày làm việc
 • Dấu công ty: 01 ngày
Ngoài dịch vụ chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH một thành viên, Việt luật còn cung cấp dịch vụ trong các trường hợp chuyển đổi như: chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty hợp danh; chuyển đổi công ty TNHH, công ty cổ phần; các trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh; chia tách, hợp nhất và giải thể doanh nghiệp … Bài viết chung tôi chia sẻ trên hy vọng sẽ cung cấp những thông tin hữu ích giúp khách hàng chuyển đổi chuyển đổi, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tới Việt Luật để được tư vấn rõ nét về quy trình cũng như chi phí dịch vụ.
Việt Luật rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do Việt Luật thực hiện.

Đến với Việt Luật quý khách “KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI

Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

 • TP.Hà Nội liên hệ: 0965.999.345 Ms.Liên (Email: congtyvietluathanoi@gmail.com)
 • TP. HCM liên hệ: 0909.608.102 Mr.Chính để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm đưa ra dịch vụ tư vấn chuyển đổi cty cổ phần sang cty TNHH 1 TV  uy tín – giá ưu đãi nhất.
https://tuvanvietluat.com/bang-gia-dich-vu
 
Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ