Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã

Trong quá trình hoạt động của mình thì hợp tác xã có thể tiến hành việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của mình. Vậy điều kiện và trình tự thay đổi đăng ký kinh doanh hợp tác xã được thực hiện như thế nào?

1. Hợp tác xã là gì? khái quát chung về hợp tác xã

– Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế có đồng sở hữu và có có tư cách pháp nhân, các thành viên tự chịu trách nhiệm và bình đẳng trong quản lý hợp tác xã.
– Thành viên hợp tác xã có số lượng tối thiểu là 7 thành viên và không hạn chế số lượng tối đa. Thành viên có thể là cá nhân không phân biệt quốc tịch, hộ  gia đình và pháp nhân Việt Nam. Các thành viên của hợp tác xã phải có nhu cầu hợp tác, đó là sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX và có đơn tự nguyện gia nhập, tán thành Điều lệ và thực hiện việc góp vốn và đáp ứng được các điều kiện khác theo pháp luật hiện hành.
– Vốn điều lệ của HTX bao gồm vốn góp của thành viên, vốn tích lũy quỹ của HTX và vốn huy động, các khoản trợ cấp từ Nhà nước, của cá nhân tổ chức khác, các tài sản được tặng, cho và các nguồn thu khác.
– HTX chịu trách nhiệm bằng tài sản của HTX, lưu ý đến các tài sản không được chia và không được dùng để trả nợ như quyền sử dụng đất, khoản trợ cấp và các khoản theo quy định của pháp luật. Còn thành viên HTX chịu trách nhiệm trong giới hạn vốn góp của mình vào HTX.
– Liên hiệp HTX do tối thiểu 04 HTX thành lập, là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân nhằm hỗ trợ giữa các HTX và nhằm mục đích chung của các HTX thành lập.
– Khi HTX hay liên hiệp HTX mà hoạt động mà ở trình độ cao thì sẽ hình thành mô hình doanh nghiệp của HTX/liên hiệp HTX, được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
tong-dai-tu-van-phap-luat

2. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hợp tác xã

Khi tiến hành hoạt động thì HTX phải có hoạt động đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký HTX ghi nhận các hoạt động của HTX. Tuy nhiên vì một số lý do nhất định mà HTX muốn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh để phù hợp với nhu cầu thực tiễn.
Theo quy định của Luật hợp tác xã hiện hành thì khi HTX muốn thay đổi nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký thì phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX.

2.1. Hồ sơ đăng ký thay đổi

– Đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh HTX bằng văn bản theo mẫu do pháp luật quy định.
– Nghị quyết của Đại hội thành viên hoặc quyết định của HĐQT về việc thay đổi nội dung ĐKKD. Bởi vì Đại hội thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của HTX còn HĐQT là cơ quan quản lý của HTX nên việc thay đổi nội dung kinh doanh của HTX phải thể hiện được ý chí của cơ quan HTX và phải được thể hiện thông qua nghị quyết hoặc quyết định.
– Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật của HTX, của người được ủy quyền và văn bản ủy quyền (nếu có).
– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký HTX.
– Nếu HTX chuyển sang ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì cá nhân trong HTX phải có chứng chỉ hành nghề.
– Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật trong từng trường hợp thay đổi cụ thể.

2.2. Trình tự thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của HTX

– Khi thực hiện việc thay đổi những nội dung đăng ký kinh doanh của mình thì HTX phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo các giấy tờ trên.
– Đại diện HTX nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện nơi HTX đặt trụ sở chính đã cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho HTX.
Cơ quan đăng ký HTX không được yêu cầu HTX nộp thêm giấy tờ nào khác ngoài giấy tờ theo quy định pháp luật. HTX chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và tính trung thực đã kê khai trong hồ sơ.
– Phòng Tài chính – Kế hoạch nhận hồ sơ và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trong thời gian 03 ngày làm việc. Nếu hồ sơ hợp lệ thì cấp Giấy chứng nhận đăng ký HTX mới cho HTX. Nếu từ chối việc cấp thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối và nêu những yêu cầu hoàn thiện hồ sơ đăng ký.

2.3. Lệ phí đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD

Theo quy định của Bộ Tài chính, cụ thể tại Thông tư số 02/2014/TT-BTC thì lệ phí thay đổi nội dung ĐKKD là 30.000 đồng/lần.
Khi tiến hành thay đổi nội dung ĐKKD thì HTX cần phải tiến hành theo trình tự, thủ tục nhất định. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này hãy liên hệ ngay hotline 0965 999 345 để được chuyên viên Việt Luật tư vấn, giải đáp miễn phí các thắc mắc của khách hàng.
Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ