You are here

Thay đổi địa chỉ công ty

Việt Luật giới thiệu dịch vụ thay đổi trụ sở công ty (Thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ đăng ký công ty trên giấy phép kinh doanh ) thay đổi địa chỉ chính doanh nghiệp cùng quận, khác quận, thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế, thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn VAT... giành cho khách hàng do nhu cầu kinh doanh của công ty chẳng hạn như (thuê văn phòng rộng hơn, tìm một vị trí kinh doanh rộng hơn, hoặc chuyển trụ sở công ty về nhà minh…) cần thực hiện nội dung thay đổi đó mà chưa biết cần thực hiện những nội dung gì? Chi phí thực hiện thay đổi địa chỉ đã đăng ký là bao nhiêu? Thời gian bao lâu? và kèm theo đó là những thủ tục pháp lý liên quan.
Để hỗ trợ tốt nhất khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức thực hiện nội dung này, chúng tôi thực hỗ trợ bằng dịch vụ tư vấn cụ thể trong như sau:
 
hotline-dich-vu-thanh-lap-cong-ty-doanh-nghiep
 
Có 2 trường hợp xảy ra khi thay đổi trụ sở công ty:
 • Trường hợp thứ nhất: Thay đổi địa chỉ trụ sở cùng quận, huyện trường hợp này công ty chỉ cần làm chỉ cần làm thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, không phải làm thay đổi dấu và đăng ký mẫu dấu. 
 • Trường hợp thứ hai: Thay đổi địa chỉ khác quận, huyện trường hợp này công ty phải chốt thuế (hay còn gọi là hoàn tất các nghĩa vụ về thuế của quận, huyện cũ để chuyển sang quận mới quản lý).Công ty phải làm thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký mẫu dấu và con dấu của Công ty.

SƠ ĐỒ MÔ TẢ QUY TRÌNH THỰC HIỆN THAY ĐỔI TRỤ SỞ CÔNG TY TRÊN GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Sơ đồ thể hiện chi tiết các bước đăng ký thay đổi trụ sở công ty từ khi tiếp nhận thông tin đến khi hoàn thành các thủ tục được Việt Luật đại diện quý doanh nghiệp thực hiện.

so-do-quy-trinh-thuc-hien-thay-doi-tru-so-cong-ty

1 . Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty  

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh  .  
  • Biên bản của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên/của chủ sở hữu đối với công ty TNHH. (Lưu ý có nội dung sửa đổi điều lệ)
  • Quyết định của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên/của chủ sở hữu đối với công ty TNHH. (Lưu ý có nội dung sửa đổi điều lệ)
  • Kèm theo hồ sơ gồm: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế.

2 . Thủ tục thay đổi địa chỉ chính công ty tại Việt Luật như sau:  

  • Soạn thảo hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật, hướng dẫn khách hàng ký đóng dấu;
  • Xử lý hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm khi có yêu cầu; 
  • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội (tầng 3 nhà B10 khu đô thị mới nam trung yên – đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy – Hà Nội)  và sở kế hoạch đầu tư TP. Hồ Chí Minh.
3 . Lệ phí dịch vụ thay đổi trụ sở công ty tại Việt Luật: 
-  Giấy phép : 
  •     Phí nhà nước :    200.000 VNĐ (Hai trăm ngàn đồng)
  •     Phí dịch vụ :        600.000 VNĐ (Sáu trăm ngàn đồng)  
-  Con dấu :
  •     Phí nhà nước:     490.000 VNĐ (Bốn trăm chín mươi ngàn đồng)
  •     Phí dịch vụ:          200.000 VNĐ (Hai trăm ngàn đồng)  
-  Thời gian :    
  •     Giấy phép:           07 ngày làm việc.     
  •     Dấu tròn:              05 ngày làm việc.     
4 . Hỗ trợ doanh nghiệp sau khi thay đổi trụ sở công ty:
  • Cung cấp văn bản miễn phí qua Email theo yêu cầu của Quý khách hàng.
  • Tư vấn miễn phí về tra cứu nhãn hiệu (nếu khách hàng có yêu cầu). 
  • Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu (nếu khách hàng có nhu cầu).
  • Tư vấn thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu với chi phí hỗ trợ thấp nhất.

 ​Mẫu số: 08-MST (Ban hành kèm theo Thông tư số95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016của  Bộ Tài chính)

 

TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

Tên đơn vị/cá nhân:
Mã số thuế:
Địa chỉ trụ sở chính:
Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:
 
Chỉ tiêu
 (1)
Thông tin đăng ký cũ
(2)
Thông tin đăng ký mới
(3)
I. Điều chỉnh thông tin
Các chỉ tiêu trên Tờ khai đăng ký thuế:
1. Tên chính thức
2. Địa chỉ trụ sở
3. Địa chỉ nhận thông báo thuế
4. Quyết định thành lập
5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
6. Đăng ký xuất nhập khẩu
7. Ngành nghề kinh doanh chính
8. Vốn điều lệ
9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh
10. Loại hình kinh tế
11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh
12. Năm tài chính
13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)
14. Thông tin về người đại diện theo pháp luật
15. Các loại thuế phải nộp
16. Thông tin về các đơn vị có liên quan
17. Thông tin khác: Ghi rõ họ và tên, và số điện thoại liên lạc của Tổng giám đốc, Giám đốc,... và kế toán trưởng của doanh nghiệp.
18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)
............
Ví dụ:
- Chỉ tiêu 3: Địa chỉ nhận Thông báo thuế
 
 
II. Bổ sung thông tin tài khoản của người nộp thuế:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
124 Lò Đúc-Hà Nội
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
235 Nguyễn Thái Học - Hà Nội
 
Số tài khoản:
01011122334455
Mở tại:............
 
 
 
Đơn vị/cá nhân cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.
Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Chương ...     Khoản  ...   
......, ngày ....... tháng ..... năm .........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Mẫu quyết định của Hội đồng thành viên công ty TNHH về thay đổi địa chỉ công ty

 
 
CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HẢI ANH
-------------
Số:  01/2018/QĐ - HA
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------o0o-------------
 
QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HẢI ANH
 (V/v:  Thay đổi địa điểm kinh doanh)
 
 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 • Căn cứ Điều lệ Công ty;
 
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Chuyển trụ sở công ty sang huyện Thường Tín
Địa chỉ trụ sở dự định chuyển đến: Thôn Xâm Xuyên, Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 
Điều 2:  Giao cho Ông NGUYỄN THẾ ANH –Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như nêu tại điều 1. 
 
Điều 3: Giám đốc Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.
              Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
 
                                                                            ..………, ngày …… tháng …..năm 2018 
   Đại diện pháp luật của doanh nghiệp
Giám đốc
 
  NGUYỄN THẾ ANH

Mẫu công văn chốt thuế chuyển quận

          CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HẢI ANH
-----------------
Số: 01/2018/CV - HA
(Vv: Chuyển cơ quan quản lý thuế)    

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------o0o-------------
        Hà Nội, ngày  ……  tháng   …….  năm 2018

Kính gửi:   CHI CỤC THUẾ QUẬN HOÀNG MAI

      Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HẢI ANH
       Địa chỉ: Căn Hộ Nhà vườn số 13, Khu Nhà ở Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
       Mã số thuế : 0108317676
Do yêu cầu hoạt động kinh doanh nên Doanh nghiệp đã quyết định chuyển trụ sở  chính  từ: : Căn Hộ Nhà vườn số 13, Khu Nhà ở Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam tới  địa chỉ: Thôn Xâm Xuyên, Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Để tiến hành được thủ tục chuyển địa điểm trụ  sở kinh doanh, doanh nghiệp làm công văn này  xin xác nhận của Chi cục thuế Quận Hoàng Mai về  việc công ty đã  hoàn  tất  thủ tục thuế tại Chi Cục thuế Quận Hoàng Mai        
Kính mong Chi Cục thuế Quận Hoàng Mai xem xét và xác nhận để doanh nghiệp được chuyển đến hoạt động tại địa chỉ mới theo đúng quy định của pháp luật và sớm đi vào ổn định sản xuất kinh doanh.  
Doanh nghiệp xin chân thành cảm ơn!    
 
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
Giám đốc
     NGUYỄN THẾ ANH

Lưu ý: Nếu chuyển quận thì phải chốt hóa đơn ở quận cũ làm thêm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mẫu 3.10 riêng Quận Hai Bà Trưng làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn chọn mẫu 3.11

Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do Việt Luật thực hiện.

Đến với Việt Luật quý khách “KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI

Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

  • TP.Hà Nội liên hệ: 0965 999 345 Ms.Liên (Email: congtyvietluathanoi@gmail.com)
  • TP. HCM liên hệ: 0909.608.102 Mr.Chính để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm đưa ra dịch vụ tư vấn thay đổi địa chỉ công ty  uy tín – giá ưu đãi nhất.
https://tuvanvietluat.com/bang-gia-dich-vu
Tel: 04.37757112 / 098.598.9256
Trụ sở Hà Nội: P401 số 126 phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
VPĐD: Số 92 Võ Thị Sáu - Hai bà trưng - Hà Nội
Tel: 04.37757112 / 098.598.9256

- See more at: https://thanhlapdoanhnghiephn.vn/#sthash.nTP4ZZle.dpuf

Công ty tư vấn Việt Luật
Công ty tư vấn Việt Luật

 

Facebook comments