Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp. việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là công việc thường xuyên phải thực hiện hàng quý, hàng năm. Tuy nhiên, có nhiều doanh nghiệp còn chưa hiểu rõ những kiến thức cũng như thủ tục về việc kê khai thuế TNDN. Trong nội dung dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hoạt động kê khai và quyết toán thuế TNDN trong công ty và những lưu ý quan trọng về vấn đề này.

Các khoản thu nhập chịu thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế trực thu đánh trên phần thu nhập sau khi trừ đi các chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập của đối tượng nộp thuế. Cụ thể, các khoản thu nhập chịu thuế gồm : thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác trong kỳ tính thuế, kể cả thu nhập thu được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ở nước ngoài.

Trong đó thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ bằng doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trừ các khoản chi phí hợp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trong kì tính thuế.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận được khoản thu nhập từ các hoạt động góp vốn cổ phần, góp vốn liên doanh, liên kết kinh tế nộp thuế thu nhập chia cho thì khoản thu này không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

ke-khai-thue-tndn-min

Các hình thức kê khai thuế TNDN

 • Kê khai và quyết toán thuế TNDN tạm tính theo quý
 • Kê khai và quyết toán thuế TNDN theo năm hoặc đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, chấm dứt hoạt động, giải thể doanh nghiệp hoặc một số trường hợp khác có thể kê khai và quyết toán thuế TNDN theo từng lần phát sinh cụ thể.

Xem thêm: Thuế giá trị gia tăng là gì?

Hồ sơ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu
 • Báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp.
 • Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai

► ​Xem thêm: Kê khai thuế tncn

Địa điểm nộp hồ sơ kê khai thuế

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 • Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.
 • Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, doanh nghiệp có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.
 • Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, doanh nghiệp có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.
 • Đối với các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty có đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc nếu đã hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế thì đơn vị thành viên phải kê khai nộp thuế TNDN với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.
 • Trường hợp đơn vị thành viên có hoạt động kinh doanh khác với hoạt động kinh doanh chung của tập đoàn, tổng công ty và hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác đó thì đơn vị thành viên khai thuế TNDN với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT LUẬT

 • Tư vấn kê khai và quyết toán thuế TNDN tạm tính theo quý, kê khai thuế TNDN năm hoặc kê khai thuế TNDN theo từng lần phát sinh
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ kê khai và quyết toán thuế TNDN
 • Nhận thông tin từ doanh nghiệp và kiểm tra các thông tin đăng ký cấp mã số thuế
 • Tính thuế TNDN và báo cáo kê khai thuế cho doanh nghiệp
 • Tính và nộp quyết toán thuế TNDN cho cơ quan thuế
 • Bàn giao kết quả quyết toán cho khách hàng
 • Thực hiện trọn gói dịch vụ kê khai và quyết toán thuế TNDN cho doanh nghiệp theo ủy quyền.
 • Tư vấn giải quyết các vấn đề phát sinh khi kê khai và quyết toán thuế TNDN
 • Tư vấn khắc phục sai sót khi kê khai thuế TNDN

Khách hàng chỉ cần cung cấp các thông tin cụ thể về các khoản phát sinh để kê khai thuế, Dịch vụ kế toán trọn gói tại Việt Luật sẽ tư vấn và hỗ trợ các thủ tục cần làm để kê khai và quyết toán thuế TNDN cho công ty. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp tất cả các dịch vụ khác liên quan tới kế toán thuế trong doanh nghiệp một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ