You are here

Kế toán thuế

Kế toán xây dựng là một lĩnh vực khá phức tạp, đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao và có độ khó lớn hơn nhiều so với các lĩnh vực kế toán khác như kế...

ke-toan-tong-hop-la-gi

Không có một công thức chung nhất nào về khái niệm và các công việc của kế toán tổng hợp nhưng có thể hiểu rằng kế toán tổng hợp là người có nhiệm...

 nghiep-vu-ke-toan-ban-hang

Đối với doanh nghiệp, nếu kế toán sản xuất là bộ phận quản lý chi phí đầu vào thì kế toán bán hàng chính là bộ phận quan trọng quản lý chi phí đầu...

dich-vu-ke-toan-thue-tai-ha-noi

Nhằm hỗ trợ giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong lĩnh vực kế toán thuế, Công ty tư vấn Việt Luật chuyên...

Đối với doanh nghiệp. việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là công việc thường xuyên phải thực hiện hàng quý, hàng năm. Tuy nhiên, có...

Đối với doanh nghiệp, việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) là nghĩa vụ bắt buộc mà doanh nghiệp thường xuyên phải thực hiện, đặc biệt là hoạt...

Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, kế toán – thuế là nghĩa vụ của doanh nghiệp đồng thời cũng là công cụ thể hiện sự minh bạch trong hoạt...

Kê khai thuế thu nhập cá nhân là nghĩa vụ bắt buộc của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Đồng thời, việc kê khai quyết toán thuế còn ảnh...

ke-toan-thue-la-gi

Kế toán thuế là gì: Kế toán thế là cụm từ không xa lạ gì đối với bất kì doanh nghiệp nào, khi doanh nghiệp ra đời bắt buộc phải có bộ phận kế toán...

dich-vu-thong-bao-tknh-co-quan-thue

Doanh nghiệp khi có nhu cầu cập nhật hay thay đổi, bổ sung số tài khoản ngân hàng tới sở kế hoạch đầu tư mà chưa nắm rõ trình tự thực hiện như thế...

Pages

Facebook comments