thành lập doanh nghiệp

Bố cáo là gì? Nội dung đăng bố cáo

Bố cáo là gì? Nội dung đăng bố cáo

Bố cáo là một trong những thủ tục bắt buộc là mỗi doanh nghiệp cần thực hiện sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Vậy bố cáo là gì? Nội dung của hoạt động bố cáo cũng như các vấn đề pháp lý xoay quanh bố cáo được pháp luật quy định như thế nào?