kế toán

Kế toán nhà hàng

Kế toán nhà hàng

Hiện nay xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu con người ngày càng tăng. Cùng với đó nhu cầu nghỉ ngơi, ăn uống, hưởng thụ ngày càng lớn. khi đi ăn uống với bạn bè, người thân thì chắc chắn chúng ta sẽ đến nhà hàng để được sử dụng dịch vụ của họ.

Kế toán trường học

Kế toán trường học

Kế toán trường học là một vị trí không thể thiếu đối với trường học. Vậy kế toán trường học có công việc hàng ngày như thế nào? Sổ sách kế toán trường học như thế nào? Đây là các câu hỏi, vấn đề mà nhiều sinh viên mới ra trường còn thắc mắc và không hiểu. 

Kế toán thu chi

Kế toán thu chi

Kế toán thu chi là người quản lý vấn đề thu/chi đầu vào – đầu ra của doanh nghiệp. Các chứng từ là cơ sở để chứng minh và giải trình với cơ quan thuế về những chi phí phát sinh lien quan đến các cơ quan khác.