kế toán

Kế toán nhà hàng

Kế toán nhà hàng

Hiện nay xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu con người ngày càng tăng. Cùng với đó nhu cầu nghỉ ngơi, ăn uống, hưởng thụ ngày càng lớn. khi đi ăn uống với bạn bè, người thân thì chắc chắn chúng ta sẽ đến nhà hàng để được sử dụng dịch vụ của họ.

Kế toán thu chi

Kế toán thu chi

Kế toán thu chi là người quản lý vấn đề thu/chi đầu vào – đầu ra của doanh nghiệp. Các chứng từ là cơ sở để chứng minh và giải trình với cơ quan thuế về những chi phí phát sinh lien quan đến các cơ quan khác.  

Kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ

Hiện nay ở các bộ phận trong công ty, một doanh nghiệp thì bộ phận kế toán là một vị trí rất quan trọng và không thể thiếu. Kế toán đảm nhận việc kích thích và điều tiết các hoạt động kinh doanh.